top of page

Digital identitet - stadig viktigere?

Digital Wallet_edited.jpg
Digital identitet.png
Image by Firmbee.com

Jon Arve Risan, Daglig leder NORSTELLA

 

Signicat lanserte tett oppunder jul en grundig rapport om digitale identitetsløsninger i Norden. Løsninger som skaper muligheter ut av utfordringer.

 

Rapporten underbygger hvorfor digital identitet er nøkkelen for moderne private selskaper som

jobber på nettet for å tiltrekke og beholde kunder. Kunder som trenger e-ID for innlogging og signering, spesielt når virksomheten er grenseoverskridende.

 

NORSTELLA er genuint opptatt av digital identitet via vår nettverksgruppe med fokus på temaet. Vi støtter rapportens konklusjoner: god og profesjonell støtte på dette området skaper økte muligheter for trygg og sikker forretningsførsel gjennom redusert kundefrafall.

 

Signicat følger opp rapporten med tilbud om et eget webinar torsdag 27. januar kl. 0900. Varighet 45 minutter.

 

Vi har selvsagt meldt oss på, og oppfordrer alle våre lesere som er opptatt av temaet til å gjøre det samme.

 

På dette webinaret forventer vi å bli bevisste på hvordan implementering av de mest brukervennlige e-ID-løsningene vil gi private selskaper, så vel som finansielle tjenesteleverandører, makten til å håndtere sterk autentisering på den mest effektive, fleksible og rimeligste måten. Gjennom dette skapes muligheter av utfordringer.

 

Invitasjonen og rapporten finner du her

Publisert januar 2022

bottom of page