top of page

Digital dualisme

Av Jon Arve Risan, styreleder for NorStella

Den spontane reaksjonen på digitale trusler og disrupsjon er å kaste vrak på det eksisterende og etablere et ensidig fokus på å tenke helt nytt. Slik bør det ikke være.

 

Det handler heller om å bygge videre på det du har og gradvis tilpasse egen virksomhet til nye digitale muligheter. Du må bytte til miljøvennlig drivstoff mens flyet er i luften og fortsatt tjener penger.

Dette er den digitale dualismen.

 

For bedre å ha oversikt over den utfordringen du står overfor kan du gjøre slik McKinsey ofte gjør å beskrive egen situasjon i en 2x2 matrise som følger:

Exhibit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tilknytning til denne dualiteten må det fattes en rekke beslutninger med høy grad av risiko og usikkerhet knyttet til virksomhetens digitale agenda. Problemet ligger i dualismen. Strategi og operasjon kan ikke lenger håndteres hver for seg. Presset fra digitalisering betyr at begge må tilpasses simultant og iterativt for å lykkes.

Suksessen ligger i menneskene i organisasjonen. Det er disse som fort kan bli parkert i en fremtidig digital hverdag. Nye kompetanser må på plass knyttet til analyse, forretningsdesign (prosesser) og teknologi. Disse må identifiseres og realiseres. Nye forretningsroller knyttet til produkteierskap, testing og implementering er også nødvendige. Sist, men ikke minst gjenstår utfordringen med hvordan etablert virksomhet skal gå i tospann med digital forretningsutvikling.

Retning og hastighet må være klart for begge parter i en slik setting. I og med at den ene (digitale) skal øke og den andre (analog) etter hvert redusere hastigheten, sier det seg selv at dette må være løst nok koblet til at ressurser og fokus kan dreies i ønsket og nødvendig utstrekning og retning.

bottom of page