top of page

Den lange natten!

Jon Arve Risan, NorStella

Jeg har i løpet av det siste året skrevet mye om disrupsjon og tempo. Her om dagen slapp jeg skuldrene litt ned da jeg leste Bente Solli Storehaugs refleksjoner knyttet til valgkampen. Dette skyldtes ikke valgkampen, men at endringer over natten gjerne skjer i et 10 – 15 års perspektiv.

Valgkampen avslørte at vi ikke har et ordentlig stort gründerparti her i landet, men mange motstandere av reformer. Vi har heller ikke politikere som har tilstrekkelig lang tidshorisont ei heller et fokus som tilsier at vi er godt forberedte når vi snart går til sengs.

Jeg slutter meg derfor til Bente Sollid Storehaug som hevder at politikere må fylle på med ny kunnskap, vise mot og tenke annerledes. Det er ikke bare innovatørene som skal være iderike og kreative. Tiden løper fra politikere som ikke evner å iverksette nye digitale strategier eller som ikke forstår at data og nye teknologier kan styrke vår konkurransekraft innenfor alle næringer. Derfor trenger vi politikere som skjønner de nye spillereglene, som forstår hvilke strategier vi bør bygge på og at dette er en usedvanlig god tid for å ta nye posisjoner; tenke og handle langsiktig.

Vi har alle de forutsetningene som skal til for å bli ledende på alle fronter. Det handler imidlertid om å sette kursen og gå målbevisst i riktig retning. Norsk dugnadsånd har alltid vært enestående.

Uttrykket revedilt er beskrivende for det motsatte. Reven tilbakelegger en lang distanse der han i løpet av natten rusler rundt uten mål og mening. La oss unngå denne usikkerheten hvert fjerde år. Norge trenger langsiktighet og målbevissthet. Fremtiden utfordres når den stykkes opp i valgperioder.

Alltid noe å bekymre seg for. Alltid noe å drømme om.

(skrevet under den lange valgnatten 11. september 2017)

bottom of page