top of page
Deltagerforum.png
headway-F2KRf_QfCqw-unsplash.jpg
IMG_3503.jpg

NORSTELLA DELTAGERFORUM 20. april 2023 kl. 16-19

Deltagerforum er NORSTELLAs vedtektsfestede årsmøte og skal avholdes innen utgangen av april hvert år, med tre ukers varsel.

Deltakerforumet består av representanter av registrerte deltakere i NORSTELLA. Med registrerte deltakere menes;

a) bedrifter, organisasjoner, offentlige virksomheter eller personer som er registrert som deltaker i NORSTELLA mot å betale en fastsatt medlemsavgift,

b) andre som etter Styrets mening bidrar til arbeidet enten gjennom annen finansiell støtte eller en betydelig egen arbeidsinnsats i stiftelsens arbeid.

Deltagerforum ble avviklet fysisk den 20. april i Polyteknisk forenings lokaler med oppmøte kl. 1600. Lett bevertning.

Deltakerforumet behandlet:

1. Valg av valgkomité.

2. Valg av revisor

3. Beslutte styrets godtgjørelse

4. Gi evt. uttalelser vedr. årsberetning, årsregnskap, stiftelsens arbeid og styresammensetningen

5. Beslutte evt. gransking av stiftelsens arbeid

Signert Protokoll fra Deltagerforum 20.4.23

bottom of page