Byutvikling

Jon Arve Risan, NorStella

Rekk opp hånden den som bor i by og som ønsker seg

  • Enklere og mer bekvem tilgang til jobb og andre offentlige tjenester

  • Massiv frigivelse av parkeringsareal til alternativ bruk

  • Matetjenester som leder til betydelig økning i bruken av offentlige transporttjenester med høy kapasitet

 

Løsningene begynner nå på komme ut av laboratoriene klare for utprøving i praksis.

International Transport Forum (ITF) publiserer i disse dager anbefalinger på hvordan byer kan håndtere utfordringene knyttet til geografisk skalering og overgang til løsninger med delt tilgjengelighet.

Dette er beskrevet i to rapporter:

"Transition to Shared Mobility: How large cities can deliver inclusive transport services"
 

"Shared Mobility: Innovation for liveable cities"

Disse gir i sum antydninger til hvordan ønskene nevnt innledningsvis kan oppfylles.

FOR SPØRSMÅL OM AKTIVITETER OG MØTER: 
EPOST:  aktivitet@norstella.no

FOR SPØRSMÅL OM MEDLEMSKAP, FORTOLLING OG NODI-NUMMER:

EPOST:  norstella@norstella.no

POSTADRESSE:

NorStella

Postboks 70

1371 Asker

Org.nr. 977 143 330

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • Hvit Twitter Ikon

© 2021 by NorStella