top of page
IMG_5877.jpg
IMG_5874.jpg
IMG_5876_edited.jpg

Rapport fra et møte om Internasjonal Handelsforenkling

Grete Astad, Tollkonsult (utvalgsleder)

Vi vil rette en stor takk til foredragsholderne Helge Lindrup og Robin Reese, fra Tolletaten, Knut Vala fra GS1 Norway, Fredrik Kallevig fra Driw AS og Dag-Morten Årvik fra Posten Norge for gode og interessante foredrag, og for at dere delte av deres kunnskap og erfaringer.

Digitalisering vil også bli et viktig tema i fremtidige møter. Nasjonale tollmyndigheter utvikler digitale løsninger knyttet til grenseoverskridende transporter, og har en uttalt digitaliseringsstrategi. Nye digitale løsninger skal erstatte manuelle og papirbaserte løsninger, noe som vil stille nye krav til alle aktører i den internasjonale logistikkjeden. Det blir viktigere enn noen gang å holde seg orientert om de endringene som er på gang, og også planlegge for disse endringene i bedriften.

Det er alltid knyttet stor spenning til oppstarten av noe nytt, og revitaliseringen av utvalget var ikke noe unntak. Etter det første møtet kan vi imidlertid si oss godt fornøyde, og vi gleder oss til fortsettelsen. Vårt mål er at nettverksgruppen skal bli en møteplass for kunnskapsdeling, faglig inspirasjon og nettverksbygging for alle aktører involvert i internasjonal handel og logistikk. Det vil bli arrangert to møter hvert år, vår og høst, og vi legger opp til innlegg fra fagpersoner og bedrifter i bransjen, offentlig forvaltning og forskningsmiljøer og høyskoler. Vi vil veldig gjerne ha innspill, og vi oppfordrer dere derfor til å komme med innspill til temaer som ønskes belyst og diskutert i nettverksgruppen.

Vil du se møtet i opptak bruk denne linken. 

Møtedato for neste møte er 20. april 2022. Sett av datoen allerede nå! Håper vi ses!

 

Det åpnes for påmelding etter jul. Følg med på www.norstella.no og i nyhetsbrev.

bottom of page