top of page

Vellykket og positivt!

Jon Arve Risan, NorStella

I overkant av 80 mennesker responderte med påmelding da Difi og NorStella inviterte til samling. 

Fokus var standarder som suksessfaktor for å nå kongerikets digitale mål.

 

Vi hadde plukket ut to sentrale områder; brukerorientering og digitale arbeidsformer. Utgangspunktet var de 18 anbefalingene fra gov.uk.  

Foredragsholderne var gode og engasjerende. Bruken av sli.do (#Sarena13) en suksess. Dette smittet over på gruppediskusjonene basert på Lean Coffee. Deltagerne oppfordres til å dele resultatet med oss via sli.do eller via norstella@norstella.no.

 

Basert på de tilbakemeldingene vi allerede har fått endte vi på en snittscore på 4.4. Det er vi godt fornøyd med. 

Deltagerne får tilsendt presentasjoner og annet relevant materiale. Medlemmer av NorStella kan be om å få tilsvarende uten å ha deltatt. 

En tvers igjennom positiv og vellykket dag! 

bottom of page