top of page

Utvalg for e-Transport

Utvalget skal bidra til å utløse det forretningsmessige potensialet som ligger i økt bruk av åpne internasjonale standarder for elektronisk samhandling innen godstransport. Utvalget skal også arbeide for mål om bedre miljøeffektivitet og effektive intermodale løsninger nasjonalt på tvers av landegrenser. Økt bruk av sjøveien er et slikt mål. NorStella/utvalget forvalter standarden Tansport-XML som er mye brukt ved innenlands transport.

ITS Norge og NorStella samarbeider

ITS Norge er en medlemsforening for alle aktører i transportbransjen. Foreningen arbeider med alle transportformer og er økonomisk støttet av Samferdselsdepartementet.

 

Foreningens visjon er: Smartere, sikrere og renere transport ved hjelp av teknologi.

Faglig fokus og forretningsutvikling

ITS Norge bidrar til faglig utvikling for sine medlemmer gjennom kurs og konferanser og etablering av møteplasser for medlemmene. Hvert år arrangeres ITS-konferansen i Norge, og på verdensbasis er ITS World Congress det viktigste årlige arrangementet. Medlemmene ønsker sterkere fokus på forretningsutvikling, -samarbeid og styrket konkurransekraft.

 

I den forbindelsen er det også etablert et nært og godt samarbeid med NorStella.

 

Les mer om ITS Norge på deres hjemmesider.

Utvalgsmøte utvalg for internasjonal handelsforenkling og eTransport 22.11.17

Utvalg for internasjonal handelsforenkling og utvalg for eTransport i NorStella inviterer til åpent utvalgsmøte i lokalene til Polyteknisk forening, Rosenkranz gate 7 i Oslo sentrum 22. november 2017, kl. 10.00 – 13.00.

e-CMR – NorStella engasjerer seg i internasjonal standardisering

NorStella gjennom utvalgene e-Transport og Internasjonal handelsforenkling, og i samarbeid med Norges Lastebileier-forbund, har avgitt høringsuttalelse om ny UN/CEFACT-standard for internasjonalt elektronisk fraktbrev – e-CMR. Internasjonal standardisering er et møysommelig og tidkrevende arbeid, men her er mye av «fotarbeidet» allerede på plass. e-CMR som dokument er allerede utviklet og tatt i bruk i «førstandard-modus» i internasjonal transport.

1 / 1

Please reload

bottom of page