top of page

Hvordan tilby exit!

Jon Arve Risan, NorStella

I kjølvannet av ethvert stort engasjement, det være seg innen idretten, politikken eller i arbeidslivet generelt, er det en rekke situasjoner som etterlater seg en tapende part. I og med at livet alltid går videre etter en slik situasjon, er det ofte påkrevet at alle fortsatt er med på laget. Den tapende part trenger derfor en exit for å unngå å tape ansikt.

Som så mye annet har det blitt forsket på dette også i USA og i kjølvannet av Trump. Harvard Business Review oppsummerer deler av et arbeid med følgende highlights:

  1. Ikke tving motstanderen til å forsvare seg ved å trenge dem inn I et hjørne. Da biter de!

  2. Gi de som er eller har vært sterkt uenige med deg tid til å summe seg. Tiden leger mange sår.

  3. I få situasjoner kan ild ikke bekjempes med ild dvs det er poengløst å sette hardt mot hardt av typen Tuppen og Lillemor (selv om de etter hvert tok til fornuften).

  4. Ikke tving noen til å adoptere dine ideer ved å måtte forkaste sin egne. Bruk kvinnelist. På sikt vil de kanskje fremme dine ideer som sine egne.

  5. Tilby konstruktiv hjelp til å redde ansikt og for all del unngå å vri kniven rundt i åpne sår.

  6. Aksepter deres bortforklaringer. Angrip dem ikke med logikk og sunn fornuft. Det tåles ikke! Sett dine egne behov for å få rett til side. Du har uansett rett.

  7. Slipp dem innenfor og legg igjen stridighetene utenfor. Ikke tilfeldig at kirkene hadde egne våpenhus.

 

Noen av disse rådene krever sterk grad av egen selvkontroll. Det er heller ikke skadelig for egen del, men kan innimellom være fryktelig irriterende på en motstander i harnisk. Det er derfor ikke unaturlig ei heller urimelig at en konstruktiv løsning sitter langt inne. Vær tålmodig og følg rådene ovenfor så vil du oppleve at situasjoner har en tendens til å løse seg på langs.

bottom of page