top of page

Si hva du mener

Arbeids Over Coffee
snakker Forretnings
brainstorming

Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

31.10.18

Hvor mange ganger har du ikke gått rundt og grudd deg for å ta opp en problemstilling med en kollega eller nærstående og når du først gjør det oppleves det som etter tordenvær; frisk og klar luft. 

 

Det viser seg ofte at de færreste har store problemer med å bli konfrontert med andres opplevelser og refleksjoner. Ofte er vi så forsiktige i våre tilbakemeldinger at vi rett og slett ikke får opp den energien som en reell løsning av en motforestilling krever. 

 

Det finnes unntak. Vi blir innimellom frustrerte, sinte eller skuffet over personer som aldri synes å være enige. Kanskje konfronteres de ikke nok til at nyansene kommer på bordet. Når de gjør det er det betydelig lettere å finne frem til løsninger som for begges del er bedre enn ens egen. Innimellom oppleves det lettere å si seg enig enn uenig, og med det risikere å gå glipp av en meningsutveksling hvis løsning gir betydelig økt tilslutning fra partene 

 

Uenighet er en naturlig del av det sosiale samkvemmet mellom mennesker. Evne til ikke å løse opp i dette er det ikke. Å late som og stikke hodet i sanden er det verste. Som så mye annet er dette et område det bør trenes på. Miljøer som har et sunt forhold til sine motsetninger oppnår blant annet følgende:

 • Bedre resultater av egen innsats 

 • Nye innovative løsninger som dukker frem fra meningsbrytninger 

 • Argumentene knyttet til valgt løsning blir styrket når de er brynt på motforestillinger 

 • Økt mulighet til læring og vekst. Lærende organisasjoner er definitivt ikke konfliktfri 

 • Ved å lytte og assimilere tilbakemeldinger får du del i andres erfaringer og mulighet for å teste ut nye innfallsvinkler og utvikle deg som menneske 

 • Sterke relasjoner skapes like ofte med de som er uenig med deg som med de som slikker deg opp etter ryggen. Den første gruppen er antagelig mest lojal forutsatt at enigheten løses 

 • Større jobb tilfredshet i og med den tryggheten som den opplevde evnen til problemløsning i eget arbeidsmiljø skaper. Det er ikke plass for utrygghet i slike sammenhenger 

 • Større opplevd og reell inkludering i miljøer med stor takhøyde enn i lav 

 • Mindre fokus på person. Større på sak. Konfliktløsende organisasjoner tar ballen og ikke mannen 

 

Dette var eksempler på oppsiden. 

 

Vi mennesker er forskjellig. Noen er konfliktsky. Andre er konfliktsøkende. For de konfliktsky kan punktene ovenfor fremstå som nedside. 

 

For de som opplever dette kan følgende forhold være verdt å reflektere over og trene bevisstheten på:

 • Gi opp ideen om alltid å være likt 

 • Fokuser på det store bildet.  

 • Tenk positivt: Det er ikke bare hull i sveitserosten 

 • Ingen er ute etter deg 

 • Fellesskapet er viktigere enn individets (dine eller andres) interesser 

 • Uenighet kobler ikke automatisk med fiendskap og sårhet. Prøv det! 

 • La ikke egen forsiktighet bli din egen fiende på ulikt vis 

 • Observer og kopier adferd til personer som du ser opp til 

 • Distanser deg fra deg selv og lat som om du er denne personen i vanskelige situasjoner 

 

Ikke prøv alt dette på en gang, men etabler en bevissthet hos deg selv på villet adferd og evne til å fronte meningsbryting. Merk deg hva som skjer når du gjør dette. Drøft situasjonen ærlig med deg selv eller en nærstående. Lær og prøv! Sjansen for at det vil gå bedre enn forventet er stor. 

 

Påstanden i overskriften er korrekt så lenge all adferd preges av respekt og empati. 

bottom of page