top of page

NORSTELLAs prosjekter

Prosjektrelaterte aktiviteter på kjerneområder, både FOU, utredningsoppdrag og mobiliseringsprosjekter, er et av hovedsporene i NORSTELLAs strategi.

 

Prosjektene kan gjennomføres i egen regi eller i prosjektfellesskap med andre for økte inntekter og reduserte kostnader. Forskjellige finansieringskilder er mulig. I tillegg til egenfinansiering søker NORSTELLA med partnere finansiering fra Forskningsråd, IN og EU.

NORSTELLA er en medlemsstyrt, nøytral, privat stiftelse med ikke-kommersielle formål. Dette gir oss legitimitet til å lede fellesprosjekter, også større prosjekter hvor felles bruk av standarder og informasjonsinfrastruktur er sentrale temaer. Prosjektene Transport XML, Shortsea XML og FINT har alle vært i denne kategorien. I flere prosjekter har resultatene ført til industrielle løsninger som fortsatt er i bruk, spesielt innen transportnæringen.

Det er for tiden ingen aktive prosjekter i NORSTELLAs regi. Vi deltar i flere og har søknad inne på feltet digital agenda med spesielt fokus på kommunene.

bottom of page