top of page

Open2Study

Christian Sperre, NorStella

Open2Study er en MOOC plattform (Massive Open Online Courses) som ble lansert i april 2013 av Åpne universiteter i Australia, et tjue år gammelt nettbasert utdanningssamarbeid i regi av flere australske universiteter.

Dette særpreger Open2Study:

 

Kursene er hentet fra australske universiteter i samarbeid med de åpne universiteters konsortium, men også med bedriftspartnere som Enterprise Architects og Stamford Interactive.

 

De 19 kursene som tilbys er alle i et lignende format:

 

 - 4 uker lang

 - 8 til 10 videoer (5-10 minutter)

 - Et enkelt spørsmål etter hver video for å teste forståelse

 - Ukentlige spørrekonkurranser

 

Sammenlignet med EDX og Coursera, synes Open2Study å være mer fokusert på konkrete jobberfaringer fremfor kjerneakademiske fag.

 

Open2Study tilbyr synkrone kurs med en startdato, en sluttdato og ukentlige oppgaver, men alle innleveringer kan sendes inntil siste dag av kurset. Denne enkle metoden har de fleste av fordelene ved synkrone løp.

 

Open2Study tilbyr gratis eksamenspapirer inkludert karakterer for alle sine kurs.

 

Les mer her

bottom of page