top of page

Kjære NorStella medlem og interessert i innovasjon!

Redigert av Jon Arve Risan, Daglig leder NorStella

Det er i disse dager 45 år siden Steve Jobs og Steve Wozniak startet Apple og uten sammenligning ellers 7 år siden Open Innovation lab (OIL) of Norway ble etablert.

NorStella og OIL samarbeider til medlemmenes beste og vi sakser videre fra et nylig nyhetsbrev fra OIL:

Det gjorde vi basert på en overbevisning om at de beste innovatørene i Norge ville ha glede av et felles forum der det var takhøyde for å utveksle ideer, diskutere og løse utfordringer sammen.

I tett samarbeid med verdens ledende innovasjonsmiljøer har vi med din hjelp bygget det som har blitt Norges ledende nettverk for innovasjons-profesjonelle. I dag er 48 av Norges mest innovative virksomheter med i Open Innovation Lab of Norway, -  og vi har holdt fast på grunnideen om kun å invitere inn medlemmer som er sultne på resultater, tørste etter relevant kunnskap, og rause med å dele gode kreative ideer.

Innovative fyrtårn som NHO, Bravida, BDO, Kunnskapsparken Helgeland og Nordic Innovation har valgt å melde seg inn de siste månedene, og medlemskapet har aldri vært mer populært enn i dag - slikt gleder oss! 

Et viktig fellestrekk våre medlemmer deler...

Våre medlemmer har innsett at innovasjon er en kjerneprosess som må utvikles og de har erfart at økt innovasjonskraft fører til:

  • økt vekst og konkurranseevne

  • reduserte kostnader & økt ressurseffektivitet

  • forbedret bærekraft og raskere fornyelse av dagens produktportefølje

  • forbedret omdømme og verdsettelse

  • økt evne til å tiltrekke seg talenter, kunder, partnere og ny kapital

  • forenklet etterlevelse av viktige forskrifter og andre krav

Vi er derfor glade for å se at du og andre medlemmer har brukt Covid-19 pandemien til å ta på piggskoene og foreta gode digitale innovasjonsgrep, samtidig ser vi også virksomheter som fortsatt tror de kan stille opp med tresko og stillett-heler... 

Her finner du en oversikt over aktiviteter som enda ikke er gjennomført.

OIL.png
bottom of page