top of page

Innovative anskaffelser - kun for de store kommunene?

plakat weBINARER (1).png

Takk for din interesse!

Hør seniorrådgiver og koordinator for ressursteamet Østlandet, Cecilie Møller Endresen fra Nasjonalt program for leverandørutvikling fortelle om hvordan de er pådrivere og tilretteleggere for innovasjon for fremtidsrettede løsninger når det gjelder offentlige anskaffelser.

bottom of page