top of page

Meldingsstandard Adviseringsmelding - Høring
 

Prosjekt «Felles meldingsstandard for adviseringer» ble initiert 13.oktober med en arbeidsgruppe på 7 deltakere, som var valgt ut av de 25 selskapene som gikk inn med startkapital for prosjektet.

Fokus for første del av prosjektet har vært å kartlegge de prosessene som skal dekkes av adviseringsmeldingen.

 1. Ankomstmelding og Tollpassfraktbrev

 2. Direktefortolling

 3. Direktefortolling i Digitoll

Selv om hovedhensikten med Adviseringsmeldingen er å forberede bransjen for kravene som kommer med Digitoll-løsningen (3), har arbeidsgruppen vurdert at det er fornuftig å starte med å bruke den som støtte for dagens prosesser (1 og 2). Det vil gi bransjen erfaring med meldingsstandarden og sørge for at den er ferdig utviklet når Digitoll blir et krav fra 1.april 2025.

Vedlagt er forslag til meldingsstandard for adviseringer for høring.

Standarden består av 2 dokumenter:

 • Meldingsstandard Adviseringsmelding.pdf med beskrivelse av

  • Bakgrunn og omfang

  • Prosesser, meldingstyper og parter som inngår

  • Use case og user stories

  • Meldingsinnhold

  • Teknisk oppsett

  • Eksempelmeldinger

 • Meldingstabell Adviseringsmelding.xlsx med oversikt over

  • Alle informasjonselementer med beskrivelse og mapping til Json-element

  • Hvilke meldingstyper de skal/kan brukes i (1..1 = påkrevd, 0..1 = valgfritt)

 

Kommentarer til meldingsstandarden skal sendes til norstella@norstella.no

 

Høringsfrist var fredag 22. desember 2023.

bottom of page