top of page

En gave fra gudene?

Kvinne på Podium
profesjonell Applaus
Å gi en tale

Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

03.12.2018

Hvor mange ganger har du ikke misunt en kollega eller forretningsforbindelse evnen til å være midtpunktet gjennom sin personlig tiltrekningskraft, og utstråling.

https://no.wikipedia.org/wiki/Karisma

Vi benevner dette ofte som karisma og det oppleves som ekstrem sjarme og magnetisk tiltrekning. Karisma defineres som en medfødt opptreden som viser en mektig og sofistikert evne til å kommunisere på flere plan. 

Tidligere mente man at karisma var en gave fra gudene. Pål Leveraas har i en kommentar i TU kikket på nyere forskning om temaet og funnet at egenskapen kan dekomponeres, trenes opp og kombineres slik at resultatet i det minste blir økt sjarme og tiltrekningskraft. 

Karisma handler basert på dette om evnen til å fortelle en historie gjerne fra virkeligheten (anekdote) ikledd analogier. Du må ha god kontakt med ditt publikum og understreke dine forventninger til dem. Forventningene må gjerne korrespondere med egne prioriteringer, men avslør ikke disse. Hold dem for deg selv. Greier du å illustrere eller beskrive kontrastene i situasjonen gjennom retoriske spørsmål er du innafor.

 

Det som gjenstår da er å trene håndbevegelser og ansiktsuttrykk foran speilet mens du snakker til deg selv med variert stemmeleie (gjør det gjerne i enerom). Du kan være helt sikker på at karismatiske personer med stoneface er utopi. Unntaket kan være den motsatte ytterlighet, men da passer du best som meteorolog for å bli lagt merke til. 

De ulike elementene bør ifølge oppskriften til forskerne doseres slik 

 • 1 god historie 

 • 1 anekdote 

 • noen dryss metaforer 

 • 3 ss moralsk overbevisning 

 • 1 liter av følelsene i ditt publikum 

 • 3 kraftige doser høye forventninger 

 • 2-4 kontraster 

 • 1-2 lister med viktige ting 

 • 1-3 retoriske spørsmål 

 • 25-50 velplasserte gestikuleringer 

 • 8-15 korresponderende ansiktsuttrykk 

 • noen minutters variert stemmeleie 

Mennesker med karisma gjør noe med oss. Karismatiske ledere kan få oss til å gå gjennom ild og vann. Karismatiske mennesker får oss til å forstå at vi har en viktig, kanskje nobel oppgave. Karismatiske ledere inspirerer og samler, og de får oss til å føle oss sett, akseptert og anerkjent. 

 

Lykke til med treningen! 

bottom of page