top of page

Møte i Ekspertgruppen 22.09.2021

Presentasjon

Lars Kristian Roland, seksjonssjef Arkitekturstyring, Direktoratet for helse og Jean-Luc Orgeret, prosjektleder kontrollinfo, BITS

bottom of page