top of page

Møte i Ekspertgruppen 09.03.2022

Underlag

Digdir - DIGITAL Europa-programmet (Digital Europe Programme)

Digdir - Oversikt over EU-regelverk om deling og bruk av data

Opptak

bottom of page