top of page

Samling 1/24 i Digitale Toppledere 13.03.2024

Tid: 13. mars kl 16.00 – 18.30​. Faglig program starter kl 16.30​

Sted: DigDir – Økern Portal, Lørenfaret 1 C​

Tema:​ eID og EUs lommebok prosjekt.​ Hvordan vil dette treffe Norge og hva betyr det for hver enkelt virksomhet?​

16.00: Dørene åpnes, en matbit og god drikke​

16.30: Velkommen v/Lise Arvesen, NORSTELLA og Guri K. Lande, Direktør digital strategi og samhandling DigDir «Must win battles» i 2024?​

16.40: DigDir -“eID og EUs lommebok prosjekt. Hvordan vil dette treffe Norge og hva betyr det for hver enkelt virksomhet?”

          Stig Slåtto-Hornnes fagdirektør DigDir​

17.05: Hvordan kan du forberede deg på digitale lommebøker? Abid Ali Teepo, Chief Strategy Officer Kantega​

 

17.30: Gruppe diskusjoner​

18.00: Oppsummering av gruppediskusjoner - take out i plenum  ​

18.30: Vi runder av ​

Takk for oppmøtet og gode diskusjoner!

Forslag til spørsmål i gruppediskusjon:

  • Hvordan tilføre lommeboken merverdi?

  • Hvordan koble produsenter og konsumenter av digitale bevis?

  • Hvordan kan vi bruke denne muligheten for å opprettholde det norske forspranget på digitale løsninger?

  • Hva slags data sitter din virksomhet på, og hvilke digitale bevis kan disse bli?

  • Hvordan skal vi få økosystemet for digitale lommebøker til å fungere i Norge?

  • Hvordan kan digitale lommebøker bli en driver for digitalisering i Norge slik f.eks. Altinn og IDporten har vært?

Punktvis resultat fra gruppesamtalene:

Vi er positive

Dette kommer uansett til Norge, spørsmål er hva BankId og Vipps ønsker

Hvem er utsteder, denne må oppfylle kriterier og krav fra myndighetene

Man må snakke sammen - sjekke verdi og foreta utprøving

Noen må ta tak og skape business.

Om bare de statlige organene er involvert - pengespørsmålet dukket opp. Hvem finansierer? Det skal være gratis for bruker. Det offentlig og private må spille sammen. 

Man må se verdien - er det noe å spare / gir det en besparelse med digitale løsninger vs manuelle?

Det bør opprettes felles fora for diskusjon

Man må samle seg - offentlig og privat

Det blir en regulering som kommer fra kommisjonen

Hva er viktig å påvirke i

Det må etableres forum - for videre diskusjoner

Krevende å få konkrete svar

Hva med finansiering - dette er et vanskelig område.

Samarbeid offentlig og privat på tvers - gå til de private på IT siden.

Man må identifisere gevinsten, den ligger ikke der kostnadene ligger. 

Det trengs mer penger på digitalisering.

Bilder fra samlingen 13. mars 2024
bottom of page