top of page

Samling 4/21 i Digitale Toppledere 23.09.2021

Hei!

 

En stor takk til Jonas og Nav som var vertskap for den første fysiske samlingen i Digitale toppledere i 2021. Det var godt oppmøte og livlige diskusjoner rundt bordene. Var det Corona som Krise som satt oss i stand til å kjøre innovasjonsprosessene så raskt og godt, eller var det en økende aksept for å ta Risiko?

Runden rundt bordet vitner om mange og spennende innovasjonsprosesser. Målet til NorStella er at det skapes samarbeid på tvers  og utover den møteplassen vi fasiliteter.

 

Tema for neste samling vil ta for seg hva som kjennetegner Startups som møter store, solide aktører i offentlig og privat sektor. Hvorfor mislykkes ofte disse innovasjonsprosjektene?

Hva har Digital Norway, Innovasjon Norge og Brønnøysundregistrene felles?

 

Risiko i innovasjonsprosesser var også et tema som ble stående igjen etter oppsummeringen. Kan det være tema for en samling i 2022? Noen i nettverket som har spennende case/erfaringer å dele?

 

Vi gleder oss til å møtes fysisk igjen hos Liv Dingsør i Digital Norway onsdag 24 november kl. 16 i nye lokaler – Rebel. Det er et passende sted for Digitale toppledere å møtes en siste gang i 2021.

 

Ønsker du å kjøpe boka til Lise Arvesen og Chris Klemmetvold « Håndbok i sosialt entreprenørskap» kan du bestille den her. https://www.sosentboka.no/

Vi minner også om muligheten til å delta gratis eller med redusert pris på Innovasjonsforum 2021. Meld din interesse til jon.arve.risan@norstella.no så raskt som mulig. Fisrst come, first served!

 

Nyttig og  relevant info finner du som er medlem her.

  • https://www.norstella.no/medlemssider - velg Digitale Toppledere, og bruk passordet.

  • Med denne innloggingen har Digitale Toppledere også tilgang til ekspertgruppens innhold (inklusive videoklipp fra møtene i denne gruppen). 

 

Ha en fin høst. Vi sees i slutten av november.

 

 

Vennlig hilsen

 

Lise Arvesen og Jon Arve Risan

Styremedlem NorStella

bottom of page