top of page

Det er bare strutsen som tror det går over!

Jon Arve Risan, NorStella

FN har vedtatt sine 17 bærekraftmål som i sum skal bidra til å gjøre verden til et bedre og mer bærekraftig sted for alle før 2030.

Det synes som om dette (basert på omtale, kjennskap, innsikt og kunnskap) i liten grad har sunket inn hos flere av oss inklusive undertegnede. NorStella har som del av vårt samhandlingsfokus intensjon om å bidra til mer kunnskap om disse målene.

Kortversjonen av målområdene er som følger (direkte oversatt):

 1. Ingen fattigdom

 2. Fravær av hungersnød/sult

 3. God helse og velferd

 4. Utdanning med kvalitet

 5. Likestilling mellom kjønnene

 6. Rent vann og gode sanitærforhold

 7. Ren energi for alle

 8. Økonomisk velstand og vekst

 9. Innovasjon, industrialisering og infrastruktur

 10. Reduserte ulikheter

 11. Smarte byer og fellesskap

 12. Ansvarlig forbruk og produksjon

 13. Konkrete klimatiltak (Paris)

 14. Liv under vann

 15. Liv på land

 16. Fred, rettferdighet og sterke institusjoner

 17. Løfte i flokk (Norge er med)

 

Alle disse områdene finner du utmerket beskrevet ved å følge denne linken. Her vil du finne en klikkbar interaktiv oversikt over målene med en kort og en mere fyldig beskrivelse av hvert enkelt.

 

Det begynner å komme underveisrapporter. Norge har forpliktet seg og rapporter følgende: "One Year Closer". Denne baserer seg på resultater oppnådd i 2016. Ikke urovekkende mye, men en god start og nok til 48 sider inklusive målbeskrivelsene

 

Fra FN foreligger det også et statusopptak og en refleksjon rundt hvilke av målområdene som så langt er tillagt sterkest vekt. Statusrapporten (en av mange) finner du her.

 

En av konklusjonene er at digitalisering er veien mot målet på de fleste områdene. I en studie offentliggjort i juli som underlag for et av flere høypolitiske fora, pekes det på fem områder knyttet til IKT som de mest vesentlige for å komme godt i gang med arbeidet for en bedre verden.

 

Disse er:

 • Leaving no one offline

 • ICTs as an accelerator for innovation and change

 • Putting people first

 • There is no room for complacency

 • Creating new innovative partnerships

 

Funnene er interessante. Hele studien finner du på denne adressen.

 

Det er av flere over tid hevdet at mennesket er menneskets verste fiende og at menneskeheten selv vil sørge for sin egen undergang. Bærekraftmålene peker i motsatt retning, men resultater må skapes og målene må nås. Det nytter ikke å tro at uheldige forhold i vår tid går over eller at andre fikser biffen.

 

Strutsen erfarer gang på gang at eneste konsekvens ved å stikke hodet i sanden er sand i ørene.

Bli med på NorStella arrangement 5. september 2017.

bottom of page