top of page
Deltagerforum.png
headway-F2KRf_QfCqw-unsplash.jpg
IMG_3503.jpg

NORSTELLAs DELTAGERFORUM
18. april 2024, kl. 16.00-18.00 - På Teams

Deltagerforum er NORSTELLAs vedtektsfestede årsmøte og skal avholdes innen utgangen av april hvert år, med tre ukers varsel.

Deltakerforumet består av representanter av registrerte deltakere i NORSTELLA. Med registrerte deltakere menes;

  • bedrifter, organisasjoner, offentlige virksomheter eller personer som er registrert som deltaker/ medlem i NORSTELLA mot å betale en fastsatt medlemsavgift,

  • andre som etter Styrets mening bidrar til arbeidet enten gjennom annen finansiell støtte eller en betydelig egen arbeidsinnsats i stiftelsens arbeid.

I år avvikles Deltagerforum 18. april på TEAMS

Deltakerforumet skal behandle:

  1. Valg av valgkomité.

  2. Valg av revisor

  3. Beslutte styrets godtgjørelse

  4. Gi evt. uttalelser vedr. årsberetning, årsregnskap, stiftelsens arbeid og styresammensetningen

  5. Beslutte evt. gransking av stiftelsens arbeid

  6. Fatte vedtak om omdannelse eller opphør av stiftelsen etter forslag fra Styret

bottom of page