top of page

VELKOMMEN til

FART PÅ DIGITALISERINGEN MED DATADELING

Åpen Workshop

Plakat28feb2019.jpg

STED: Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, Inngang Myntgata 

TID: 28. februar kl. 09.00-11.00 (12.00) - minglelunsj fra 11.00-12.00

AGENDA

KORT OM EKSPERTGRUPPEN

Kort gjennomgang om nettverket Digitale Toppledere og hvordan man kan bruke ekspertgruppen (Trygve Skibeli, NorStella)

 

ROLLER OG ANSVAR VED DELING AV OPPLYSNINGER FRA NAV OG SKATTEETATEN

Presentasjonen gir en god gjennomgang av utfordringene sett fra de etatene som sitter med opplysningene som alle ivrer etter å få tak i (Tor Ivar Grina, Skatteetaten/A-ordningen)

 

PRINSIPPER FOR UTVEKSLING AV DATA MELLOM AKTØRER

Det er et behov for å bryte opp problematikken i behovene på funksjonelt nivå, før man dukket ned i teknologiske diskusjoner (les - uenigheter). Om viktigheten av å starte med behov før man stuper ned i teknologien. (Håkon Jendal, NAV)

GJENBRUK FORDRER TILGANG TIL DATA

API-katalogen beskriver denne tilgangen, og kan også benyttes for tilgang til distribuerte datasett. (David Norheim, Brønnøysundregistrene)

 

OM SYNTETISKE TESTDATA

Om arbeidet med å gjøre et datasett med syntetiske testdata tilgjengelig for prosjektene som jobber med utveksling av data. Målet er at feks den «syntetiske» personen Ola Normann finnes igjen i feks NAV, bankene, og Skatteetaten. (Anders Grini Hamre, NAV og Margrethe Myrstad Bedregal, Skatteetaten)    

 

KONKRETE RESULTATER FRA DATADELING I DSOP

Finansnæringen og offentlig sektor har kjørt en rekke datadelings-prosjekter og i denne lyntalen oppsummeres noen av prosjektene som en inspirasjon til gruppearbeidet. Noe lignende kan kanskje gjøres andre steder / gjenbruk? (Nils Inge Brurberg, Bits/DSOP)

 

GRUPPEARBEID
* Diskusjoner om tiltak for å bidra til mer datadeling 
* Konkrete ønsker om/forslag til datadelingsprosjekter 

 

MINGLELUNSJ (fra 11-12)Dette initiativet (Datadeling og regelverksforenkling) er kommet i stand etter dugnadsprinsippet - alle tar sin del av jobben uten at penger skifter hender (og derfor uten budsjetter). Deltagelse er derfor også gratis på dette arrangementet, men alle som tror de kan ha kompetansen som kan komme til nytte i ekspertgruppen oppfordres til å søke om deltagelse i ekspertgruppen (for å bidra i dugnaden). Send en epost til dt@norstella.no eller meld fra under dette frokostmøtet. 

Påmeldingsfrist: mandag 25. februar

 

VELKOMMEN!
På vegne av ekspertgruppen og stiftelsen NorStella (sekretariatet for DT nettverket)
Trygve Skibeli

bottom of page