top of page

Bakgrunn

BaBak

14. MØTE I SAMHANDLINGSARENA – NORSTELLA

 

Digitaliseringen av kommunesektoren

Hvor står vi i dag? Hvor går vi?

 

11. april 2018, Oslo Kongressenter 

 

Bakgrunn

For fire år siden ble Kommunal- og moderniseringsdepartementet etablert. Det var en sammenslåing som skulle sikre at «digitaliseringen av offentlig sektor» skulle omfatte både stat og kommune, og at en skulle se dette i sammenheng. Hva har skjedd på disse 4 årene?

 

Noe har skjedd på disse årene:

 

 • Kommunereformen er betegnet som den største innovasjonsprosess i offentlig sektor som kan utvikle nye velferdstjeneste for innbyggerne, mer effektiv næringslivsutvikling for bedriftene, og en mer samordnet og effektiv planlegging for de sammenslåtte kommuner.

 

 • KS har også utarbeidet en egen «»digitaliseringsstrategi». Formålet er bla- å sette kommunene i stand til å møte de utfordringer som endret demografi (eldrebølgen) gir kommunene.

 

 • Det er nå innført en innført en medfinansieringsordning for kommunesektoren, som har ført til flere forslag til digitaliseringsprosjekter.

 

 • Det er også nå gitt aksept for bruk av «digitalt samtykke» for utveksling av informasjon til såkalt «tredjepart». En rekke kommunale tjenester vil nyte godt av dette

 

 • Det utvikles flere felleskommunale tjenester som stadig får større betydning så som FIKS – en plattform for digital samhandling i kommunesektoren.

 

En fersk rapport fra Evry forteller også at ambisjonsnivået for digitalisering i kommunesektoren i dag nå er større enn noen gang. Flere, som Østfold fylkeskommune sier at de tar mål av seg til å bli «best på digitalisering».

 

Men allikevel er mange av de utfordringene som en hadde for 4 år siden de samme:

 

 • Fagområder og sektorsiloer hindrer samhandling og erfaringsutveksling mellom kommuner

 

 • Digitaliseringen tar utgangspunkt i kommunikasjon med innbyggerne, og ikke tverrsektorielle tjenester og interaktivitet med saksbehandler

 

 • Sentrale kommunale tjenester som behandling av byggesaker og helse- og omsorgsarbeid, er fremdeles lite digitalisert.

 

 • Det utarbeides ikke felles løsninger for hele kommunesektoren

 

 • Det finnes fremdeles ingen klar samordning mellom statlig og kommunal sektor når det gjelder IKT-prosjekter i staten som påvirker kommunesektoren, jfr. Folkeregisteret.

 

 •  En OECD-rapport anbefaler Norge å lage en samlet helhetlig digitaliseringsstrategi for hele offentlig sektor.

Meld deg på seminaret her

bottom of page