top of page
konferanse
Nettverksmøte0805_04BluredbBearbeidet.jp
Brainstorm til suksess
Martinis på Bar

NorStella DELTAGERFORUM 4. april 2019

 

NÅR KUNDEN ALLTID HAR NETT

Under denne overskriften skjuler det seg et tradisjonelt årsmøte med nogo attåt både av faglig og leskende karakter. I år er det faglige temaet «Når kunden alltid har nett». Dette var også tittelen på en stortingsmelding som ble lagt fram sist høst. Vi sakser fra sammendraget:

Handelsnæringen gjennomgår store endringer, blant annet på grunn av økt digitalisering og ehandel. Teknologiske endringer griper inn i hele verdikjeden og utfordrer eksisterende forretningsmodeller, blant annet som følge av mer effektive logistikkstrukturer og nye muligheter til å kommunisere med kundene. Spesielt stor er omveltningen for handel med produkter som kan konsumeres og distribueres digitalt. Når selve varen blir digital, som musikk som strømmes, kan grunnlaget for de fysiske butikkene falle bort.

For egen del tilføyes at utfordringene med strukturendringer på alle plan og i alle dimensjoner, og materialer rammer bredt og krever innsikt i og kompetanse på hva som skjer og hvorfor.

Handel har vært et av NorStellas kjerneområder helt siden stiftelsen og det er derfor naturlig at dette er hovedtema på årets deltagerforum. Vi har fått hjelp til å presentere stortingsmeldingen og temaet fra Nærings- og fiskeridepartementet. Stortingsmelding kan lastes ned her.

 

Det praktiske opplegget er som følger:

1630 – 1700:      Registrering og enkel bevertning

 

1700 – 1800:      Presentasjon og dialog rundt «Når kunden alltid har nett» Muligheter og utfordringer

 

1800 – 1815:      Pause og påfyll av kaffe

 

1815 – 1930:      Årsmøtesaker iht vedtektene

 

1930 – 2100:      Det inviteres til en flytende forfriskning på Mulligans Irish Pub

 

Deltagerforum finner sted i Polyteknisk forenings lokale «Klubben» i Rosenkrantzg. 7 og er åpent for alle.

 

Av hensyn til matbestilling må vi imidlertid ha påmelding.

 

 

VELKOMMEN!

DOKUMENTER TIL MØTET

1. AGENDA TIL MØTET       

 

2. NÅR KUNDEN ALLTID HAR NETT     

 

3. ÅRSBERETNING 2018 (GODKJENT AV STYRET)     

 

4. BUDSJETT VS. PROGNOSE 2018

5. ÅRSREGNSKAP 2018

LogoNorstellaHvitBagrunn.png
bottom of page