Hvorfor bli medlem?

Trenger din virksomhet inspirasjon og en møteplass for å henge med i den digitale omstillingen som treffer oss alle i disse tider? 

Som nøytral brobygger mellom det offentlige og private Norge er vi opptatt av å dele erfaringer på tvers av sektorer.

Medlemmer i NorStella blir oppdatert på relevante temaer, får en møteplass for diskusjon og erfaringsutveksling, samt et verdifullt nettverk.

  • Facebook
  • Linkedin - svarte sirkelen
  • Twitter

Nettverksmedlemskap

Gratis deltagelse på NorStellas seminarer, frokostmøter og nettverksgrupper for inntil tre deltakere per medlemsbedrift på hvert møte
Deltagelse i relevante høringsprosesser som NorStella tar initiativ til eller blir invitert til å avgi uttalelse på
Nettverk i nettverkene (via våre naturlige samarbeidspartnere) og gratis deltagelse på Open Innovation Lab of Norway sine møter.
Pris 9500,- eks mva / år

Gründermedlemskap / personlig medlem

Like fordeler som Nettverksmedlemmer

Som gründer må du oppfylle to av tre følgende betingelser:
 

  • Eksistert i mindre enn tre år

  • Inntil 2 ansatte

  • Omsetning på under en million kroner

Pris 1.995,- eks mva / år

NODI membership

Free allocation of one NODI number for electronic customs clearance
Free allocation of one NODI number for electronic customs clearance
Free allocation of one NODI number for electronic customs clearance
Free allocation of one NODI number for electronic customs clearance

© 2021 by NorStella

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • Hvit Twitter Ikon