top of page

Digital Medarbeider

Av Jon Arve Risan, Daglig leder NorStella

NorStella er opptatt av å støtte den som vil noe, mao Gründere og StartUps.

Vi har derfor valgt å bruke litt tid på Digital Medarbeider.

Dette er et lite firma hvis forretningside er å erstatte enkelt rutinearbeid med kommunale tjenester som gjør jobben for deg. I første omgang barnehageopptak og søknad om motorferdsel i utmark.

De har laget en film om motorferdsel, se her, og skriver blant annet dette om sin enklere ide: 

Nå trenger ikke lenger innbyggerne å huske å søke om barnehageplass, forhåndsutfylt, men ikke ferdigutfylt, søknad kommer automatisk til innbyggere i målgruppen! På samme måte som skattemeldingen kommer søknaden forhåndsutfylt, men ikke ferdigutfylt, hvor en del opplysninger rundt foresatte og barn er forhåndsutfylt.

Mer tilgjengelige tjenester til innbyggerne


Innbyggere mottar påminnelse om søknad, hvor kommunen kommuniserer direkte med innbyggere via digital postkasse. Tidligere har slike påminnelser blitt annonsert via lokalaviser og på kommunens hjemmesider, og innbygger har selv vært ansvarlig for å ta initiativ til å søke.

 

Bedre opplevd kvalitet for brukerne


Tidligere var søknadsskjemaet innbygger benyttet på syv sider, og alt måtte fylles ut manuelt. Nå kommer skjemaet forhåndsutfylt med informasjon kommunen allerede har tilgjengelig, som for eksempel navn og adresse på foresatte. Skjemaet er på en side og gjør det enklere å prioritere ut fra forhåndsutfylte barnehagelister.

 

Enklere og mindre ressurskrevende arbeidshverdag for de ansatte

Informasjon legges inn i relevante fagsystemer automatisk, uten behov for manuell innføring av ansatte. Alle deler av søknadsprosessen er automatisert, bortsett fra tildelingsmøtet hvor barnehagestyrer møtes for å fordele barnehageplasser basert på regler/vedtekter, erfaringer og skjønn.

Helt avslutningsvis minner vi om en film regjeringen la frem i forbindelse med fremleggelsen av Perspektivmeldingen, se filmen her.

 

Publisert Mai 2021

 

DigitalMedarbeider.png
bottom of page